jump to navigation

Noggrann undersökning krävs november 15, 2014

Posted by in : Uncategorized , trackback

Det svåra med håravfall är att göra en korrekt bedömning vad orsaken är. Det kan bero på så många olika anledningar och dessutom vara en kombination av en del olika faktorer som i sin tur ger upphov till indikationer som inte finns beskrivna i dag. Hormoner är en stor faktor vad häller kvinnligt håravfall och självklart spelar genetiken en avgörande roll för både kvinnor och män. Att bli tunnhårig som kvinna kan många gånger uppfattas som mer krävande psykiskt än motsvarande för män , men det är inte alltid hela sanningen. Hårlaser eller PRP kan många gånger spela en avgörande roll för diverse hårproblem och beroende på status och levnads sätt kommer behandlingen att göra mer eller mindre för att lindra symptomerna.