jump to navigation

Hårtransplantation har lyckats väl november 15, 2014

Posted by in : Uncategorized , trackback

Det flesta hårtransplantationer i dag lyckas väl. Inte alltid men med få undantag. Ofta beror det på att mottagaren kan ha haft en infektion i kroppen som håller på att bryta ut eller att det finns andra medicinska skäl till denna förvandling. En del hårsäckar som faller ut kommer tillbaka men inte alla. I en del ärr finns alltid risken att det blir komplikationer och att det får kraftig påverkan på resultaten. Hårsäckar eller grafts är mycket känsliga för uttorkning eller temperatur skillnader. Håravfall är ett problem som inte direkt löses av en hårtransplantation självt men i kombination med PRP brukar resultatet ofta bli mycket lyckat. Kvinnligt håravfall har den nackdelen att hårkvaliteten är betydligt sämre än vid vanliga fall hos män. Detta gör att det i vissa fall kan behövas göras ett snitt i nacken i stället för bara att borra ut hårsäckarna.